Hekwerk schilderenHekwerk schilderen

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Driessen Verf heeft de Aspirant-status bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Driessen Verf aantoonbaar gestart is met socialer ondernemen.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status en Trede 1 tot en met 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Driessen Verf heeft de ambitie om de aankomende tijd te groeien naar een Trede-status op de PSO-Prestatieladder.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Meer over ons